Debiteurenbeheer uitbesteden ?

Krijg grip op je debiteurenportefeuille

Geef debiteurenbeheer de aandacht die het verdient

Na de fase van herinneren en aanmanen blijft het bij veel bedrijven stil.
Het is naast al je andere verplichtingen lastig en vervelend klanten te bellen om betaald te krijgen.
Door debiteurenbeheer flexibel uit te besteden ben je verzekerd van een professionele en consequente aanpak!

 Heeft u vragen ?  Bel met 020 8950689 of e-mail vrijblijvend naar info@debiteurenbeheeruitbesteden.nl

Wat gebeurt er als ik debiteurenbeheer uitbesteed?

Inventariseren huidige debiteurenbeleid

Om het debiteurenbeheer voor de toekomst goed in te richten, is het belangrijk om te starten met een analyse van het huidige debiteurenbeleid. Hoe ziet het aanmaanproces eruit? Welke systemen zetten jullie in? Sluit de werkwijze aan bij de strategie en de liquiditeitsbegroting? Hoe vaak en waarover wordt gerapporteerd?

Opstellen nieuw debiteurenbeleid en afspraken maken over de uitvoer hiervan

Het nieuwe debiteurenbeleid sluit aan op de strategie, denkwijze en processen van jouw bedrijf. We zorgen voor een geruisloze transitie zonder de klantrelatie te verstoren. Na de overgang worden facturen consequent en deskundig opgevolgd. Natuurlijk denken wij proactief mee over manieren om jouw facturen eerder betaald te krijgen.

Analyseren, rapporteren en optimaliseren

Via het online platform krijg je inzicht in het verloop van de ouderdom van je debiteurenportefeuille. Op vaste momenten bespreken we samen de voortgang. Onderwerpen die in het gesprek aan bod kunnen komen zijn:

  • Waar zijn verbeteringen in bedrijfsprocessen mogelijk?
  • Welke stappen zijn er nodig om het debiteurenbeheer verder te professionaliseren?
  • Hoe verloopt de communicatie en de opvolging van afspraken tussen jullie, de klant en team Aertery?

 

Heeft u vragen ?  Bel met 020 8950689 of e-mail vrijblijvend naar info@debiteurenbeheeruitbesteden.nl